جستجو

مطالب مرتبط

گلهایی از گلستان نهج البلاغهدر این کتاب 110 حکمت برگزیده از نهج البلاغه ترجمه و منتشر شده است.

محمدحسین فروزان در ترجمه این حکمتها کوشیده است تا با استفاده از ترجمه های موجود، ترجمه ای روان و همه فهم از از حکمت ها ارایه نماید.

این کتاب در 47 صفحه و قطع پالتویی توسط انتشارات بنیاد بعثت منتشر شده است.