جستجو

مطالب مرتبط

تكنيك هاي زندگي سالماین کتاب به قلم آقای حبیب اله خواص، شامل برداشت هایی از توضیحات فرازهایی از نامه 31 نهج البلاغه است که توسط استاد دکتر رسول رکنی زاده در جلسات قران شهر تهران مطرح و یا از منابع دیگری برداشت شده است.

دراین کتاب مولف کوشیده است تا روش های زندگی سالم را با استفاده از فرمایشات امام علی(ع) در نامه 31 نهج البلاغه به مخاطب بیاموزد.

تکنیک های زندگی سالم توسط انتشارات طليعه ظهور در قطع وزیری و در  276  صفحه به زیور طبع آراسته و در سال 1392 راهی بازار کتاب شده است. .