جستجو

مطالب مرتبط
احادیث در قاب تصویر
رستگاری
امام علی(ع): هر که بر هوس خود چیره شد و انگیزه های نفسانی اش را مهار کرد، رستگار شد. مشاهده
خوشرویی
امام علی(ع): هر که اخلاقش بد باشد، روزی اش تنگ شود و هرکه خوش خوی باشد، روزی اش گشاده گردد. مشاهده
ثروت و شکر
امام علی(ع): از کسانی نباش که... از آنچه به او رسیده شکر گزار نیست و از آنچه مانده، زیاده طلب است مشاهده
تکبر
امام علی(ع): منفورترین بندگان نزد خداند سبحان، دانشمند متکبر و مغرور است مشاهده
گردن بند گناه
امام علی (ع): چه بد گردن بندی است، گردن بند گناه، برای مومن! مشاهده
کفران نعمت
امام علی(ع): کفران نعمت، سبب سلب نعمت می‌گردد. مشاهده